هنر را گسترش دهید، نه ویروس را

“هنر را گسترش دهید، نه ویروس” کل پیام پروژه جدید “هنر ماسک” را خلاصه می کند.

واقعیت تاریک و تاریک پیامدهای همه گیری است. ما تصمیم گرفتیم از زاویه دیگری به آنها نگاه کنیم: منبع الهامی را پیدا کنیم که مردم را تشویق می کند و به آنها یادآوری می کند که زندگی هنوز شگفت انگیز است.

هنر منبع الهام ما شد. ما به آن فرصت دادیم تا با کمک ماسک ها، ماموریت خود را بر روی ماسک ها پیاده کند. ما نقاب‌های معمولی را به آثار هنری تبدیل کردیم، فرآیند اجباری پوشیدن ماسک را به لذتی از بیان خود، ابزار مدرن گسترش هنر و در عین حال انجام کارکرد اصلی غالب آن تبدیل کردیم.

بسته بندی خود پرتره هنرمندان مشهور است – با قطعاتی از آثار هنری معروف آنها، اما در ذهن آنها.

این طرح‌ها را در خطوط نازک و ضخیم ساده و بدون وقفه ترسیم کرده‌ایم، ما به آن ماسک‌ها زندگی دومی می‌دهیم و با رنگ‌آمیزی طرح‌ها و ذخیره آن‌ها، مالک را درگیر فرآیند هنرسازی می‌کنیم.

بیایید با گسترش هنر از این ویروس دفاع کنیم.

  • طراحی: Backbone Branding
  • مدیر خلاق و طراح: Stepan Azaryan
  • برند استراتژیست: Lusie Grigoryan
  • تصویرگر: Marietta Arzumanyan
  • انیمیشن: Sahak Zarbabyan
  • مکان: ارمنستان
  • نوع پروژه:محصول تولید شده محل
  • عرضه: اروپا
  • محتویات بسته بندی: ماسک
  • بسته بندی بستر / مواد: پارچه، کاغذ